HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương trình thờ phượng Chúa 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa trực tuyến.
  Chủ đề: ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN
  Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An -QNHT
  HDCT: Bà Ms Quản Nhiệm
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 18/07/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up