HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 18/07/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 18/07/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Uv.Lê Trần Linh Quang
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  CƠ ĐỐC NHÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN
  Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.
  (I Giăng 3:18)
  1.Công tác từ thiện là mạng lịnh của Chúa:
  2. Động lực để làm công tác từ thiện:
  a.Vì yêu mến Chúa và yêu mến anh em:
  - I Giăng 3:17; Mat 25:35-36,40
  b. Vì thể hiện lòng biết ơn Chúa:
  - I Phi 4:10; II Cô 9:12
  c. Vì thể hiện tinh thần trách nhiệm:
  - Giăng 13:34; I Tim 6:18
  3. Gương từ thiện trong Kinh thánh:
  4. Công tác từ thiện trong Hội thánh và ngoài xã hội hiện nay:
  www.youtube.com/c/MediaTinLành
  Like và đăng ký để theo dõi các thông tin từ Hội Thánh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up