HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 25/07/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa nhật 25/07/2021
  Đề tài: KHÔNG BỞI MẮT THẤY
  KINH THÁNH: I Phi-e-rơ 1:8-9
  CÂU GỐC: I Phi-e-rơ 1:8
  “Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển:”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy
  Hướng Dẫn: Chấp sự Châu Ngọc Quí

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up