HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 01/08/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  "Ba Hạng Môn Đồ Theo Chúa"
  Kinh Thánh: Giăng 6:59-71
  Câu Gốc: Giăng 6:68

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up