HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 08/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: Báo Đáp Ơn Hồng
  Kinh thánh: Giô-suê 24: 1-18
  Giảng luận: Mục sư Đoàn Trung Chánh.
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình ngày 18/07/2021 và chiếu ngày 08/08/2021.
  Riêng phần tôn vinh Chúa đơn ca được thâu ngày 04/08/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up