HTTL HẢI CHÂU - Chương trình Thờ phượng Chúa - 08/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • [HTTL Hải Châu] - Chương trình Thờ Phượng Chúa 08/8/2021
  Đề tài: “GIÁ TRỊ CỦA KINH THÁNH"
  Kinh Thánh: IITi-mô-thê 3:14-17
  Câu gốc: Hê-bơ-rơ 4:12 “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”
  Giảng luận: Mục sư NC Phan Thanh Quốc - Quản nhiệm Hội Thánh
  Hướng dẫn: Chấp sự Nguyễn Thị Xuân Lan
  Chương trình được phát trực tiếp (livestream trên 2 kênh Youtube và Facebook "HTTL Hải Châu" lúc 8:00 Chúa nhật 08/8/2021
  Kính mời quý Tín hữu cùng tham dự thờ phượng Chúa

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up