HTTL TÂN AN - TP ĐÀ NẴNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 08/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • [HTTL TÂN AN TP ĐÀ NẴNG] Chương trình thờ phượng Chúa - CN 8-8-2021
  Đề tài: Ý ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG NGHỊCH CẢNH
  Kinh thánh: Sáng thế ký 28:10-22
  Câu gốc: Sáng thế ký: 28:15
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Hải Bằng, QNHT
  Hướng dẫn: Chấp sự Lương Nghĩa Nam - UV.BTS

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up