HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 08/08/2021

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 08/08/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Cs.Trần Tiến Đat
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  KINH THÁNH-QUYỂN SÁCH CỦA MỌI SÁCH
  Kinh Thánh:
  Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
  (Mat 24:35)
  www.youtube.com/c/MediaTinLành
  Like và đăng ký để theo dõi các thông tin từ Hội Thánh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up