HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 15/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: Chúa Giê-su Đến Với Tội Nhân
  Kinh thánh: Mác 2: 13-17
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi.
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình ngày 18/07/2021 và chiếu ngày 15/08/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up