HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 15/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • HTTL Tân Nghĩa - Chương trình thờ phượng Chúa 15/08/2021
  Chủ đề: MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN
  ----
  Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-21
  Câu gốc: ““Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế”. (Đa-ni-ên 1:8)
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 15/08/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up