HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 15/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ Đề: QUYẾT BƯỚC THEO CHÚA
  Kinh Thánh: Giăng 6:66-71
  Câu gốc: “ Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa,
  chúng tôi đi theo ai ? Chúa có những lời
  của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng
  Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời ”
  Giăng 6:68-69

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up