HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/04/2020

 • Chủ đề: SỰ SÀNG SẢY
  Kinh Thánh: Lu-ca 22: 31-34
  Câu gốc: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.” Lu-ca 22: 31
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
  1. Lời mời thờ phượng Người dẫn chương trình
  2. Tôn vinh Chúa: TC 22 Hội Thánh
  3. Cầu nguyện khai lễ Mục sư Quản nhiệm
  4. Tôn vinh Chúa: TC 266 Hội Thánh
  5. Đọc Kinh Thánh đối đáp số 67 Hội Thánh
  6. Tôn vinh Chúa BTC “Chúa mang thập hình vì ta” Đơn Ca
  7. Tôn vinh Chúa: TC 236 Hội Thánh
  8. Dâng hiến. Hội Thánh
  9. Cầu nguyện dâng hiến. Tôi con Chúa
  10. Đọc Kinh Thánh: : Lu-ca 22: 31-34 Người dẫn chương trình
  11. Đọc câu gốc: Lu-ca 22: 31 Hội Thánh
  12. Giảng luận Mục sư Quản nhiệm
  13. Cầu nguyện theo Lời Chúa. Tôi con Chúa
  14. Cầu nguyện chung. Hội Thánh
  15. Tôn vinh Chân Thần Hội Thánh
  16. Cầu nguyện chúc phước Mục sư Quản nhiệm

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up