HTTL AN PHÚ - Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó - 2020

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ
  Chủ đề: CHÉN ĐAU THƯƠNG
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36 - 46
  Câu gốc: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống,thì xin ý Cha được nên.” Ma-thi-ơ 26:42b
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
  1. Chào mừng Người dẫn chương trình
  2. Tôn vinh Chúa: TC 96 Hội Thánh
  3. Cầu nguyện Mục Sư Quản Nhiệm
  4. Tôn vinh Chúa: TC 102 Hội Thánh
  5. Tôn vinh Chúa BTC "Gánh" Đơn Ca
  6. Video clip
  7. Tôn vinh Chúa BTC "Via Dolorosa" Đơn Ca
  8. Đọc Kinh Thánh Người dẫn chương trình
  9. Giảng luận Mục Sư Quản Nhiệm
  10. Tôn vinh Chúa TC "Thập tự xưa" Song Ca
  11. Kêu gọi và cầu nguyện Mục Sư Quản Nhiệm
  12. Cầu nguyện chung Hội Thánh
  13. Tôn vinh Chúa: TC 23 Hội Thánh
  14. Cầu nguyện chúc phước Mục Sư Quản Nhiệm

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up