HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 15/08/2021

 • ĐẤNG CHỮA LÀNH
  KINH THÁNH: Ê-Sai 53:4-6
  Câu gốc: "Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta." Ma-Thi-Ơ 8:17
  Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up