HTTL CAI LẬY - Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó - 2020

 • #httlcailay #httlcl #ThuongKho2020
  Chủ đề: CHÉN ĐAU THƯƠNG
  Câu gốc: "Cha ơi! Nếu chén này không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên." - Ma-thi-ơ 26:42b
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-46
  Diễn giả: MS. Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up