HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 22/08/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề:
  MỘT TẤM LÒNG TỎA SÁNG TRONG HOÀN CẢNH ĐEN TỐI
  ----
  Kinh Thánh: I Các vua 18:1
  Câu gốc: “Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên-tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem một trăm đấng tiên-tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ”. (I Các vua 18:4)
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 22/08/202

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up