HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 22/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ Đề: CUỘC SỐNG PHÍA TRƯỚC
  Kinh Thánh: Lu-ca 18:18-30
  Câu gốc: “ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi,
  gười nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em,
  vợ con,thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời ” Lu-ca 18:29-30

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up