HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề:
  CÙNG SỐNG VỚI NHAU TRONG NGHỊCH CẢNH (I)
  ----
  Kinh Thánh: “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.”
  (Galati 6:10)
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 29/08/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up