HTTL PHAN RANG - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | HỌC BIẾT CHÚA QUA THỬ THÁCH | 29-08-2021 | GIẤU LỜI CHÚA | HTTL PHAN RANG
  Kinh Thánh: Gia-cơ 1:13-18
  Câu gốc: Gia-cơ 1:17
  "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào."
  Giảng luận: Ms. Nguyễn Văn Bảo - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng dẫn: Cs. Huỳnh Minh Tín
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến quỹ xây dựng nhà thờ Tháp Chàm
  Số tài khoản: 61510000711321 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Công (Thủ Quỹ Ban Xây Dựng)
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến các quỹ trong Hội Thánh
  Số tài khoản: 0811000005041 Ngân hàng Vietcombank (VCB).
  Chủ tài khoản: Vũ Quý (Thủ Quỹ Hội Thánh)

  Thể loại : Ninh Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up