HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ Đề: ĐIỀU CHÚA GIÊ-XU DẠY
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:1-12
  Câu gốc: “ Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi
  muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm
  điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri ”
  Ma-thi-ơ 7:12

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up