HTTL AN PHÚ - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh - 2020

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHỤC SINH
  Đề tài: CHỨNG CỚ CHÚA PHỤC SINH
  Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15: 1-11
  Câu Gốc: "Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba,Ngài sống lại, theo lời Kinh
  thánh" I Cô-rinh-tô15: 4
  Diễn giả: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
  1. Chào mừng
  2. Tôn vinh Chúa: TC 595
  3. Cầu nguyện
  4. Tôn vinh Chúa: TC 105
  5. Kinh Thánh Đối Đáp số 40
  6. Song ca: BTC “Hy vọng nơi Đấng sống”
  7. Đơn ca: BTC “Nguồn hy vọng cho các dân”
  8. Tôn vinh Chúa: TC 239
  9. Cầu nguyện dâng hiến
  10. Đọc KT
  11. Giảng luận
  12. Cầu nguyện đáp ứng
  13. Cầu nguyện chung
  14. Tôn vinh Chúa: TC 23
  15. Cầu nguyện chúc phước

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up