HTTL CAI LẬY - Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Phục Sinh - 2020

 • #httlcailay #httlcl #PHUCSINH2020
  Chủ đề: CHỨNG CỚ CHÚA PHỤC SINH
  Câu gốc: "Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh." - I Cô-rinh-tô 15:4
  Diễn giả: MS. Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up