HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: KHI HƠI THỞ HÓA THINH KHÔNG
  Kinh Thánh: Truyền đạo 1-12
  “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy:
  Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”
  Truyền đạo 12:13
  Diễn giả: Thầy Nguyễn Trần Lam Bửu
  HDCT: Bà Mục sư Quản nhiệm

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up