HTTL TAM KỲ - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY 29.8.2021 - HTTL TAM KỲ
  Chủ đề: BÀI HỌC QUAN TRỌNG TRÊN NÚI CAO
  Giảng luận: TĐ. TRẦN MINH CẢNH
  #banthanhnientamky
  #BaiHocQuanTrongTrenNuiCao
  #NhomTrucTiep

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up