HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • 8H15 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn & Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : SỰ HY VỌNG
  Kinh Thánh : II Phi-e-rơ 3:1-13
  Câu Gốc : "Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! 13 Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở"
  II Phi-e-rơ 3:12-13

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up