HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: BƯỚC VỚI CHÚA
  Kinh Thánh: Gióp 23:10-12
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An -QNHT
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 29/08/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up