HTTL BÌNH TÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ Đề : XỨ CÓ NÚI VÀ TRŨNG
  - Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:10-12
  - Câu gốc: " Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó, là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. " (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:11)
  Diễn Giả : Mục sư Trương Hoài Ân
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Mai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up