HTTL TMG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Câu Kinh Thánh căn bản:
  “Ta há không có phán dặn ngươi sao?
  Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng;
  vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi."
  (Giô-suê 1:9)

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up