HTTL THỦ THIÊM - Chương trình thờ phượng Chúa - 29/08/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • #DauHieuNhanBietCoDocNhanThat #HTTLThuthiem #Thophuongtructuyen #Chuanhat29082021
  Chương trình thờ phượng Chúa ngày 29.08.2021
  Chủ đề: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CƠ ĐỐC NHÂN THẬT
  Kinh thánh: Phi-líp 2:12-17
  Diễn giả: Truyền đạo Phan Minh Thành
  HDCT: Qp.Msnc. Bùi Tấn Lộc
  Thời gian: 7:15 AM - Chúa nhật, ngày 29.08.2021
  ---------
  * DÂNG HIẾN:
  - Quý con cái Chúa có thể dâng hiến cho Chúa theo một trong hai hình thức sau:
  1. Dâng hiến bằng chuyển khoản ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC
  Số tài khoản: 0381 0003 94410
  Chủ tài khoản: Lê Minh Tâm
  Điện thoại: 0912 192 832 Nội dung gửi theo cú pháp: Họ Tên - Khoản dâng.
  2. Biệt riêng số tiền dâng hiến và gởi về Hội Thánh.
  Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị một tuần lễ mới.
  ---------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh:
  Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem
  Youtube: bit.ly/htthuthiem #thophuong #httlthuthiem
  #DauhieunhanbietCơdocnhanthat #MsTruongVanNganh #TđPhanMinhThanh #Philip #Mediathuthiem

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up