HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Đề tài: Trách Nhiệm Của Người Cha
  Kinh thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 4: 24- 26
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào các ngày 26/07/2020, 22/08/2021, 29/08/2021 và chiếu ngày 05/09/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Vì hoàn cảnh, một số tiết mục được thâu tại nhà riêng nên còn nhiều thiếu sót, xin hội thánh thông cảm bỏ qua.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up