HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ Đề: BÀI HỌC TỪ NĂM CÁI BÁNH VÀ HAI CON CÁ
  Kinh Thánh: Giăng 6:1-13
  Câu gốc: “ Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá;
  hưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? ” Giăng 6:9

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up