HTTL HẢI CHÂU - Chương trình Thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • [HTTL Hải Châu] - Chương trình Thờ Phượng Chúa 05/9/2021
  Đề tài: Việc Ưu Tiên
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24-34;
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 6:33
  "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."
  Giảng luận: Mục sư NC Phan Thanh Quốc - Quản nhiệm Hội Thánh
  Chương trình được phát trực tiếp (livestream trên 2 kênh Youtube và Facebook "HTTL Hải Châu" lúc 8:00 Chúa nhật 05/9/2021
  Kính mời quý Tín hữu cùng tham dự thờ phượng Chúa

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up