HTTL BÌNH TÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ Đề : ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHÚA
  - Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:1-4
  - Câu gốc: " Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. " (Cô-lô-se 3:1)
  Diễn Giả : Mục sư Nguyễn Thế Vinh (QNHT)
  HDCT: Chấp sự Trần Công Tráng

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up