HTTL THỦ THIÊM - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • #DucTinCuaHaiNguoiMu #HTTLThuthiem #Thophuongtructuyen #Chuanhat05092021
  Chương trình thờ phượng Chúa ngày 05.09.2021
  Chủ đề: ĐỨC TIN CỦA HAI NGƯỜI MÙ
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 9: 27-31
  Câu gốc: "Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở." Ma-thi-ơ 9: 29-30a
  Diễn giả: Mục sư Trương Văn Ngành
  HDCT: Truyền đạo Phan Minh Thành
  Thời gian: 7:15 AM - Chúa nhật, ngày 05.09.2021
  ---------
  * DÂNG HIẾN:
  - Quý con cái Chúa có thể dâng hiến cho Chúa theo một trong hai hình thức sau:
  1. Dâng hiến bằng chuyển khoản ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC
  Số tài khoản: 0381 0003 94410
  Chủ tài khoản: Lê Minh Tâm
  Điện thoại: 0912 192 832 Nội dung gửi theo cú pháp: Họ Tên - Khoản dâng.
  2. Biệt riêng số tiền dâng hiến và gởi về Hội Thánh.
  Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị một tuần lễ mới.
  ---------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh:
  Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem
  Youtube: bit.ly/htthuthiem #thophuong #httlthuthiem
  #Ductincuahainguoimu #MsTruongVanNganh #TđPhanMinhThanh #Mathio #Mediathuthiem

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up