(Khiếm Thính) HTTL KHÁNH HỘI - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • ⛪️ Chương trình thờ phượng Chúa - CN 05/09/2021 - HTTL Khánh Hội
  - Thời gian: 8g00 sáng
  - Chủ đề: TRONG CƠN GIAN TRUÂN
  - Kinh Thánh: Thi Thiên 94:14,17-19,22
  - Câu gốc: Thi Thiên 46:1
  "Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân"
  - Diễn giả: MSQN.Phan Quang Trung

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up