HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 05-09-2021
  Chủ đề: CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN
  Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 12:2
  Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin, tức là Đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá, khinh điều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
  HDCT: Cô Nguyễn Ngọc Phượng Nghi
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org
  ♪ SỰ BÌNH AN (MY PEACE)
  * Sáng tác: Keith Roughledge
  * Trình bày: Minh Châu x Minh Luận
  www.youtube.com/watch?v=Jx3u7Y2X6iY

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up