HTTL TMG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

  • Câu Kinh Thánh căn bản:
    “Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng."
    (Đa-ni-ên 3:18)

    Thể loại : Hồ Chí Minh

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up