HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • 8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn : Uv. Võ Thị Châu
  Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : TÌM CHÚA
  Kinh Thánh : Mác 1:32-39
  Câu Gốc : "Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy"
  Mác 1:37

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up