HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 05/09/2021

 • ĐỐI DIỆN VỚI NGHỊCH CẢNH
  KINH THÁNH: II SỬ KÝ 20:1-30
  Câu gốc: "Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời." II Sử Ký 20:15b
  Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up