HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Đề tài: Emanuen Chúa Ở Cùng !
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1: 22- 23, Giăng 14:18
  Giảng luận: Mục Sư Trịnh Chí Bình
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào các ngày 17/05/2020, 29/08/2021, 05/09/2021 và chiếu ngày 12/09/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Vì hoàn cảnh, một số tiết mục được thâu tại nhà riêng nên còn nhiều thiếu sót, xin hội thánh thông cảm bỏ qua.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up