HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề:
  QUYẾT GIỮ ĐIỀU MÌNH CÓ
  ----
  Kinh Thánh: I Các 21: 1-16
  Câu gốc: I Các 21:3
  "Nhưng Na-bốt thưa lại với A-háp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ-nghiệp của tổ-phụ tôi!".
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh.
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Tấn Hậu
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 12/09/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up