HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

 • CHỦ ĐỀ "A-BÔ-LÔ, NGƯỜI TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ"
  Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
  Câu gốc: “ Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơgởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo ”
  Công-vụ các Sứ-đồ 18:27

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up