HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: Đấng Dạy Dỗ - Dẫn Dắt
  Thời gian: 08g00 Chúa Nhật 12/9/2021
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Giảng luận: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Cs. Nguyễn Trần Hồng Phương
  Kinh Thánh: Ê-sai 48:12-19
  Câu gốc: ''Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi''.
  Ê-sai 48:17b

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up