HTTL HUẾ - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG
  8h Chúa Nhật 12/09/2021
  "CƠ ĐỐC GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH"
  Kinh Thánh: II Sử ký 34:1-33
  Câu gốc: Giô-suê 1:8

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up