HTTL NHƠN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA 08H30 CHÚA NHẬT. 12.09.2021
  Chủ đề: NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG
  Kinh thánh: I Các vua 3: 1-10
  Câu gốc: "Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó." (I Các vua 3: 10)
  Chủ lễ: MSQN. Bùi Minh Quyền

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up