HTTL THỦ THIÊM - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • #ChuaLapGiaoUocVoiApram #HTTLThuthiem #Thophuongtructuyen #Chuanhat12092021
  Chương trình thờ phượng Chúa ngày 12.09.2021
  Chủ đề: CHÚA LẬP GIAO ƯỚC VỚI ÁP-RAM
  Kinh thánh: Sáng thế ký 17:1-14
  Câu gốc: "Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.." Sáng thế ký 17:1b-2
  Diễn giả: Mục sư Trương Văn Ngành
  HDCT: Truyền đạo Phan Minh Thành
  Thời gian: 7:15 AM - Chúa nhật, ngày 12.09.2021
  ---------
  * DÂNG HIẾN:
  - Quý con cái Chúa có thể dâng hiến cho Chúa theo một trong hai hình thức sau:
  1. Dâng hiến bằng chuyển khoản ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC
  Số tài khoản: 0381 0003 94410
  Chủ tài khoản: Lê Minh Tâm
  Điện thoại: 0912 192 832. Nội dung gửi theo cú pháp: Họ Tên - Khoản dâng.
  2. Biệt riêng số tiền dâng hiến và gởi về Hội Thánh.
  Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị một tuần lễ mới.
  ---------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh: Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem Youtube: bit.ly/htthuthiem #thophuong #httlthuthiem #ChualapaouocvoiApram #MsTruongVanNganh #TđPhanMinhThanh #Sangtheky #Mediathuthiem

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up