HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

 • Chủ đề: CUỘC ĐUA THUỘC LINH: HƯỚNG NHÌN
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:1-3
  “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời..”
  Hê-bơ-rơ 12:2
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Thầy Nguyễn Trần Lam Bửu

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up