HTTL SÀI GÒN - Chương trình Thờ phượng Chúa - 12/09/2021

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: "NHẬN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI"
  Thời gian: 08h30 Chúa Nhật 12/09/2021
  Diễn giả : Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Kinh Thánh nền tảng: Thi-Thiên 33: 12-22
  Câu gốc ghi nhớ:
  "Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô." - Xuất Ê-díp-tô ký 6: 7
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #nhanbietDucChuaTroi

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up