HTTL KHÁNH HỘI - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • ⛪️ Chương trình thờ phượng Chúa - CN 12/09/2021 - HTTL Khánh Hội
  - Thời gian: 8g00 sáng
  - Chủ đề: SỐNG CHUNG VỚI NGHỊCH CẢNH
  - Kinh Thánh: Sáng thế ký 39:1-6
  - Câu gốc: Sáng thế ký 39:1
  "Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bổn-xứ, làm quan thị-vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến."
  - Diễn giả: MSQN.Phan Quang Trung

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up