HTTL TMG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG SÁNG CHÚA NHẬT
  Chủ đề: "THÀNH PHỐ GIÊ-RU-SA-LEM BỊ ĐOÁN PHẠT"
  Thời gian: 8h30 Chúa Nhật 12.09.2021
  Giảng luận: MSNC Nguyễn Nhất Linh
  ----------------------------------------------
  Câu Kinh Thánh căn bản:
  “Vì ấy là ngày bị rối loạn, giày đạp, và kinh hãi trong trũng của sự hiện thấy,
  đến bởi Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân; tường thành vỡ lở, tiếng kêu đến núi. Ê-lam đeo giỏ tên, có xe binh lính kỵ đi theo, và Ki-rơ để trần cái thuẫn."
  (Ê-sai 22:5-6)
  ----------------------------------------------
  - Quý tín hữu có tấm lòng dâng hiến cho Chúa, xin vui lòng chuyển vào tài khoản ngân hàng của HTTL Trương Minh Giảng (do Ban Chấp Sự kiểm soát):
  Tên tài khoản: VÕ ĐÔNG THU
  Số tài khoản: 0721000565787
  Tên ngân hàng: Vietcombank – TP Hồ Chí Minh
  - Quí con cái Chúa hàng tuần có thể tự để tiền dâng vào hộp / bao thư tiền dâng riêng tại nhà và mang đến Hội Thánh để vào hộp tiền dâng hiến hoặc gặp thủ quỹ của Hội Thánh để dâng sau.
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Trương Minh Giảng
  Website: www.httltruongminhgiang.com
  Youtube: www.youtube.com/c/HTTLTRƯƠNGMINHGIẢNG
  Facebook: www.facebook.com/httltruongminhgiang

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up